Persoonlijke gegevens

DAD!ST neemt de bescherming van uw privégegevens ernstig en respecteert daarbij alle wettelijke bepalingen. In volgende punten krijg je meer uitleg over hoe en wanneer we gegevens inzamelen en wanneer en door wie ze verwerkt worden.

Algemeen

Al de gegevens die u invult op deze website worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden. Bij vragen, contacteer DAD!ST.

Gebruik van je gegevens

Uw gegevens worden uitsluitend intern gebruikt door DAD!ST. De medewerkers van DAD!ST zijn onderworpen aan de privacy-wetgeving, en mogen buiten de activiteiten voor DAD!ST geen gegevens aan derden doorspelen, verkopen of verhuren, noch verwerken of gebruiken.

Persoonlijke levenssfeer

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u recht op inzage en verbetering van us persoonlijke gegevens die door DAD!ST worden bewaard.

DAD!ST zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, noch verkopen of verhuren. Verstrekte persoonlijke data worden uitsluitend voor interne administratieve doeleinden gebruikt en verwerkt.

De wet geeft u het recht inzage te vragen in de persoonlijke gegevens, ze te verbeteren of te laten verwijderen. Wilt u van dit recht gebruik maken, stuur ons dan een gedateerde en ondertekende brief met een fotokopie van uw identiteitskaart. Vermeld duidelijk of u inzage wilt in uw gegevens, ze wenst te verbeteren of te verwijderen. Vermeld duidelijk de reden van uw eventueel verzet in het gebruik van de gegevens. U kan uiteraard ook ook via het contactformulier bereiken.

Online gegevens

Over bezoekers van onze website worden op geen enkele manier persoonlijke gegevens verzameld zonder uw uitdrukkelijke instemming.

Cookies

DAD!ST gebruikt cookies om het aantal bezoekers te tellen op de website. U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren. De gegevens van de cookies worden enkel anoniem gebruikt om de bezoekersstatistieken van de DAD!ST website op te volgen. Persoonlijke gegevens worden via de cookies niet ingezameld.

Verantwoordelijkheid

DAD!ST is in geen geval verantwoordelijk indien persoonlijke gegevens die u zelf hebt gepost op een publieke pagina, worden gebruikt door derden voor eender welk doeleinde. DAD!ST behoudt zich eveneens het recht ongepaste berichten zonder waarschuwing te verwijderen.

Comments are closed.